"Cijelu godinu aktivno učimo o čudesnim osjećajima koje doživljavamo i što s njima. Jačamo naše mentalno zdravlje, učimo tehnike nošenja sa stresom, potičemo osjećaj zajedništva. Kreativnost izražavamo bojicama, glumom i pričama, učimo pisati, brojati i crtati. Upoznajte se s našim aktivnostima koje nastavljamo razvijati, nadopunjavati i obogaćivati i dalje…“.
Projekt je usmjeren na jačanje nekih aspekata psihološke otpornosti kod djece predškolske dobi u DV Mrvica. Izvedba aktivnosti prilagođena je za dvije ciljane skupine, djecu jasličke dobi i djecu vrtićke dobi.
Aktivnost za djecu jasličke dobi provodi se prvo kroz interaktivno čitanje slikovne priče „Lav i ptica“ potičući emocije radosti, iščekivanja, iznenađenja, tuge/gubitka, te prihvaćanja. Potiče se razvoj kompetencija nošenja s gubitkom te emocionalna stabilnost. Nakon pričanja priče uz onomatopeje i interakcije s djecom potiče se djecu na crtanje svog najdražeg dijela priče ukoliko žele, te se vodi razgovor o odnosu lava i ptičice.
U vrtićkim skupinama prvo se interakcijski priča priča, zatim se vodi razgovor o odnosu i osjećajima naših glavnih likova, traži se iznošenje i povezivanje s ranijim sličnim doživljajima i iskustvima djece te je cijela aktivnost obogaćena Tehnikama progresivne mišićne relaksacije iz Kognitivno-bihevioralnog pristupa, primjerenima predškolskom uzrastu.
Djeca su pokazala zaista i kreativnost, zainteresiranost i motivaciju, te kasnije izvještavala o korištenju TPMR u svakodnevnom životu.

 


 

Projekt osmišljen kao priča u 6 dijela, u čijoj su izradi i osmišljavanju sudjelovala djeca iz svih 8 vrtićkih skupina DV Mrvica. Odgojitelji su u ime skupine izvukli papirić sa zadatkom (Tko je glavni lik, ili što mu je misija...) te su vodili djecu kroz osmišljavanje priče/teksta do oslikavanja/crtanja likova. Kako bi jedna grupa bila gotova priča bi se prenijela u iduću grupu koja nastavlja priču sa svojim zadatkom. Iako razdvojeni u jeku mjera zbog COVID pandemije, djeca našeg vrtića su se povezala pričom koju su zajedno izradili.
Ciljevi projekta su poticanje osjećaja zajedništva, pripadnosti, poticanje kreativnosti i cijenjenja nematerijalnih poklona, a zajednički im je poklon njihova priča.

 


Aktivnost je usmjerena na djecu iz mješovitih jasličnih skupina (1-3 g). Kroz djeci dobro znanu priču o Crvenkapici zajedno prepoznajemo različite osnovne emocije koristeći providne maske oslikane emocionalnim izrazom lica. Kroz priču prolazimo situacije emocionalno  obojane. S djecom komentiramo koji osjećaj je tada glavni lik proživio, tj., čija je maskica prava u toj situaciji. Promišljamo kako izražavamo i doživljavamo tu emociju i u kojim se još situacijama tako osjećamo.

 


U vrtićkim skupinama koje pohađaju djeca školski obveznici provedene su grupne aktivnosti s ciljem orjentacijske provjere razvijenosti predvještina potrebnih za usvajanje čitanja i pisanja te razvoja i poticanja istih. Aktivnosti su provedene u tri navrata tokom pedagoške godine 2021./2022.  Svaki turnus sadržavao je aktivnosti iz područja jezično-govornog razvoja (analiza i sinteza, poznavanje slova,...), grafomotoričkih vještina, vještina vizualne percepcije i logičkog zaključivanja te kategorizacije pojmova. Provedbom testiranja škole školskih obveznika 2020./2021. godine rezultati su upućivali na slabije razvijene navedene predvještine, stoga su planirane aktivnosti s ciljem ranog prepoznavanja razvoja te dodatne podrške i poticanja navedenih vještina kod djece školskih obveznika. Prilikom provedbe svih aktivnosti u obzir se uzimala individualnost te specifične sposobnosti, potrebe i interese svakog djeteta, te su se aktivnosti dodatno obogaćivale i kroz individualni rad, prilagodbom sadržaja i pristupa. Prilikom provjere spremnosti za školu ove pedagoške godine 2021./2022. povratna informacija od strane škole ističe puno bolje rezultate u svim predvještinama naspram ranijih godina, što možemo promatrati dijelom i kao evaluaciju provedenih aktivnosti.