Godišnji plan i program


Odluku o usvajanju godišnjeg plana i programa rada za pedagošku godinu 2020./2021. preuzmite OVDJE.

Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića "Mrvica", ovjerena naslovnica, preuzmite OVDJE.

Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića "Mrvica" za predagošku godinu 2020./2021., preuzmite OVDJE.

Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića "Mrvica" za predagošku godinu 2018./2019.
preuzmite OVDJE.


Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada dječjeg vrtića "Mrvica" za predagošku godinu 2017./2018. preuzmite OVDJE.