PRAVNI I DRUGI OPĆI AKTIStatutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje , uvjeti rada, radni odnosi , naplata usluga i dr.

Statut dječjeg vrtića Mrvica preuzmite OVDJE.

Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica preuzmite OVDJE.


ODLUKU O DNEVNOM RASPOREDU SATI RADNIKA NA RADU preuzmite OVDJE.