NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Na temelju članka 17., stavka 5. Statuta Dječjeg vrtića Mrvica i članka 6., stavka 2. Pravilnika o upisu i mjerilima upisa u Dječji vrtić Mrvica uz prethodnu suglasnost Grada Supetra (KLASA: 601-01/24-01/08, URBROJ: 2181-11-02/1-24-2) i Općine Nerežišća (KLASA: 601-01/24-01/06, URBROJ: 2181-34-02/1-24-02), sukladno Planu upisa u Dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2024./2025. (KLASA: 003-08/24-01/07, URBROJ: 2181-11-2-01-24-3) i Odluci Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica donesenoj na 29. sjednici održanoj 5. lipnja 2024. godine Dječji vrtić Mrvica raspisuje NATJEČAJ ZA UPIS DJECE U DJEČJI VRTIĆ MRVICA ZA PEDAGOŠKU GODINU 2024./2025.

Konačna odluka

Konačna Odluka o upisu djece u dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2022./2023.

Rezultati upisa za 2022/2023

U nastavku objavljujemo rezultate upisa u Dječji vrtić Mrvica za 2022/2023. pedagošku godinu.

OGLAS o provođenju postupka upisa u programe DV Mrvica z 2022./2023.

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN10/9710/97, 107/07 i 94/13), prema Pravilniku o upisu neposrednih korisnika usluga, uz suglasnost Osnivača, sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2022./2023, odlukom Upravnog vijeća donesenoj na 4. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine  dječji vrtić Mrvica raspisuje OGLAS o provođenju postupka upisa u programe  DV Mrvica (objekti: DV Supetar i DV Nerežišća) za 2022./2023. pedagošku godinu.