Natječaji za radna mjesta

on .

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 57/22.), članka 50 Statuta Dječjeg vrtića Mrvica , Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Mrvica, Petra Jakšića 10, 21400 Supetar dana 1. lipnja 2023. godine raspisujeNATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto EDUKACIJSKI REHABILITATOR/ICA - 1 izvršitelj/ica (m/ž) - na neodređeno nepuno radno vrijeme 20 sati tjedno – pola radnog vremena

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 3 izvršiteljice (m/ž) na određeno puno radno vrijeme, zamjena za vrijeme porodiljnog – rodiljnog dopusta do povratka na rad sa bolovanja, porodiljnog – rodiljnog dopusta, ne duže od 29. veljače 2024. godine

NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto ODGOJITELJ/ICA PREDŠKOLSKE DJECE - 1 izvršitelj (m/ž) na neodređeno puno radno vrijeme


Prijave s traženom dokumentacijom, u zatvorenoj  omotnici a naznakom na određeni natječaj potrebno je dostaviti poštom na adresu:
Dječji vrtić Mrvica
Petra Jakšića 10
21400 Supetar

Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Prijave dostaviti poštom u roku od 8 dana od dana objave natječaja.

Natječaji su objavljeni dana 1. lipnja 2023. i traju do 9. lipnja 2023. godine.