KONAČNA ODLUKA O UPISU DJECE

on .

U nastavku objavljujemo konačnu Odluku o upisu djece u Dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2023./2024.

Odluka o upisu djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023./2024.

on .

Povjerenstvo za upis dječjeg vrtića Mrvica na sjednici održanoj 26. lipnja 2023. godine donijelo je Odluku o upisu djece u dječji vrtić i jaslice za pedagošku godinu 2023./2024.

Obavijest o provedbi natječaja objavljenog 1. lipnja 2023.

on .

Obavijest o provedbi natječaja objavljenog  1. lipnja 2023.  godine na stranicama Zavoda za zapošljavanje, web stranici dječjeg vrtića Mrvica i oglasnoj ploči dječjeg vrtića Mrvica.

Natječaji za radna mjesta

on .

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 57/22.), članka 50 Statuta Dječjeg vrtića Mrvica , Upravno vijeće  Dječjeg vrtića Mrvica, Petra Jakšića 10, 21400 Supetar dana 1. lipnja 2023. godine raspisuje