MetroPagina

Obavijest o početku pedagoške godine

Poštovani,
obavještavamo vas da će djeca koja su na konačnoj listi upisa bila predviđena u novootvorenim prostorima u obližnjoj zgradi (ex Komunalno) moći krenuti u vrtić od 1.10. 2019. godine.

Natječaj za radno mjesto 12.8.2019.

Temeljem čl. 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica, Petra Jakšića 3, 21400 Supetar dana 12.08.2019. objavljuje NATJEČAJ za prijem radnika na radno mjesto

Rezultati upisa za 2019./2020.

Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Mrvica Komisija za upis djece objavljuje rezultate upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2019./20. radnu godinu.