MetroPagina

Natječaj za radno mjesto 5.2.2019.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi ( NN 94/13) i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica - Supetar raspisuje se NATJEČAJ za prijem u radni odnos.
Tekst natječaja preuzmite OVDJE.

Natječaj za upis 19.1.2018.

Javni poziv za upis u obvezni program predškole u pedagoškoj 2017./2018. godini preuzmite OVDJE.

Upis u vrtić 2017 - Odluka komisije

Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Mrvica Komisija za upis djece objavljuje rezultate upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2017./18. radnu godinu.

Natječaj za radno mjesto 11.12.2017.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi i odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvica-Supetar raspisuje se
NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

Konačna lista upisa

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mrvica, odluka upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvice i drugih važećih akata ove Ustanove, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica na svojoj 82. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donosi konačnu odluku o upisu djece u Dječji vrtić Mrvicu – Supetar za 2017./18. radnu godinu.

KONAČNU LISTU PREUZMITE OVDJE.