MetroPagina

Rezultati upisa za 2020/2021. godinu

REZULTATE UPISA preuzmite OVDJE.

Oglas o provođenju postupka upisa za 2020/2021

Dječji vrtić Mrvica raspisuje OGLAS o provođenju postupka upisa u programe  DV Mrvica (objekti: DV Supetar i DV Nerežišća) za 2020./2021. pedagošku godinu. Molimo roditelje da pri donošenju dokumentacije ispune i Zahtjev za upis, Upitnik za roditelje te Privolu za obradu osobnih podataka roditelja i djeteta.

Ponovno otvaranje vrtića

U nastavku preuzmite dokumentaciju za ponovno otvaranje vrtića...