O nama


Naziv ustanove:
Dječji vrtić Mrvica

Adresa ustanove: 21400 Supetar, Petra Jakšića 3
Matični broj: 1374265
OIB: 30026358790
Žiro račun: 2330003-1100108056
Ravnateljica: Irena Caglević

Ustanova je pod ovim nazivom upisana u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu – i djeluje od 19. svibnja 1998. godine. Osnivači ustanove: GRAD SUPETAR i OPĆINA NEREŽIŠĆA

Radno vrijeme Dječjeg vrtića Supetar je od 6:00 do 21:00 sat. Djeci je omogućen boravak u redovitom desetosatnom programu od 6:00 do 16:00 sati, petosatnom boravku od 8:00-13:00 sati, te za potrebe zaposlenih roditelja uveden je i produljeni boravak od 8:00-18:00 sati i smjenski rad vrtića koji se izmjenjuje tjedno kada roditelji koji se za ovakav program odluče djecu mogu dovoditi jedan tjedan od 6:00-16:00 sati, a drugi od 10:00-20:00 sati.  Roditelji se odlučuju za smjenski ili produljeni rad vrtića na početku pedagoške godine. (Smjenski i produljeni rad vrtića financirani su iz EU projekta UP.02.2.2.08.0031)
DV Mrvica-Supetar tijekom ljetnih mjeseci ima organizirano dežurstvo za potrebe zaposlenih roditelja, a tako organiziranim radom djelatnici iskoriste veći dio godišnjeg odmora tijekom ljetnih mjeseci.
Radno vrijeme Dječjeg vrtića Nerežišća je od 8:00 do 13.00 sati, a što se tiče rada DV Nerežišća u ljetnom periodu na vrijeme će se ispitati ima li potrebe i opravdanosti rada ovog vrtića u srpnju ili će se roditeljima, kao i dosada, dati mogućnost korištenja dežurnog vrtića u Supetru tijekom ljetnih mjeseci.
Odgojno-obrazovni djelatnici koji rade neposredno u odgojnim skupinama, rade 27,5 sati tjedno u direktnom kontaktu s djecom u skupinama, a ostalo radno vrijeme – do 40-satne radne obveze obavljaju ostale zadaće vezane uz svoje djelatno mjesto: vode stručne pripreme, rade na stručnom usavršavanju (individualnom i skupnom), surađuju s roditeljima i društvenim čimbenicima iz neposrednog okruženja vrtića i šire.