Pravo na pristup informacijama

Temeljem čl. 10. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15) Dječji vrtić Mrvica omogućuje pristup informacijama koje posjeduje, raspolaže ili nadzire.
Dječji vrtić Mrvica, kao tijelo javne vlasti omogućava pristup informacijama na slijedeći način:
- putem službene web stranice Vrtića:
- neposrednim pružanjem informacija korisniku koji je podnio zahtjev za pristup informacijama.

Radi osiguravanja prava na pristup informacija Dječji vrtić Mrvica donosi  ODLUKU O IMENOVANJU SLUZBENIKA ZA INFORMIRANJE.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se putem dostavljanja zahtjeva za ostvarivanje prava na pristup informacijama. Zahtjev za pristup informacijama podnosi se službenici za informiranje Klari Bjažević:
 - pisanim putem:
1. na poštansku adresu Vrtića: DJEČJI VRTIĆ MRVICA, PETRA JAKŠIĆA 3, 21400 SUPETAR
2. putem elektroničke pošte na slijedeću adresu:  Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

- usmenim putem:
osobno na zapisnik u službenim prostorijama DJEČJEG VRTIĆA Mrvica (Računovodstvo) svakog radnog dana od 9:00 do 14:00 sati i/ili putem telefona na sljedeći broj: +385(0)21 630 080

Zahtjev za dopunu ili ispravak informacije podnosi se ako korisnik smatra da informacija pružena na temelju zahtjeva nije točna ili potpuna, može zahtijevati njezin ispravak, odnosno dopunu u roku 15 dana od dobivanja informacije. Zahtjev za ponovnu uporabu informacije u komercijalne ili nekomercijalne svrhe, u skladu s odredbama Zakona o pravu na pristup informacije (NN 25/13, 85/15).


Tijelo javne vlasti ima pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova od podnositelja zahtjeva u svezi s pružanjem i dostavom tražene informacije temeljem Kriterija za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacija

Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (˝Narodne novine˝broj 12/14 i 15/14)

Zakon o pravu na pristup informacijama

OBRASCI:

- Zahtjev za pristup informacijama
- Zahtjev za dopunu i ispravak informacijama
- Zahtjev za ponovnu uporabu informacijama
- ŽALBA PROTIV RJEŠENJA TIJELA JAVNE VLASTI KOJIM JE ODBIJEN ZAHTJEV ZA PRISTUP INFORMACIJI

 


IZVJEŠĆA

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2017. godinu