MetroPagina

EKO PROJEKT – “ ZELENI OTOK BRAČ “

on .

Dječji vrtić Mrvica u pedagoškoj godini 2020/2021. pokrenuo je eko – project  “ Zeleni otok Brač “.

Cilj projekta je ugradnja odgoja i obrazovanja za okoliš u sve segmente odgojno–obrazovnog sustava s naglaskom da se projekt nastavlja i  sljedeću oedagošku godinu. Naša zadaća kao djelatnike predškolskog odgoja je odgojiti mlade generacije da budu osvješteni na pitanja okoliša i donošenje ispravnih odluka.

Odvajanje otpada je ponosan čin zaštite okoliša. Učenje o recikliranju i  smanjivanju otpada započinje u vrtićkoj dobi  kroz odvajanje i razumijevanje što znači odgovorno ponašanje prema okolišu. Osnovno polazište nam je uključenost svih odgojitelja i sve djece kao i svih ostalih djelatnika dječjeg vrtića u organizaciju odgoja i obrazovanja za održivi razvoj. Koordinator -zdravstvena  voditeljica  uz pomoć i suradnju s ravnateljicom ustanove. 

To, nadalje, uključuje i  podršku roditelja te podršku i pomoć okoline.

Teme koje provodimo kroz sve odgojno–obrazovne  skupine:
-    Zdrava / nezdrava  hrana
-    Recikliranje
-    Papir nije smeće
-    Sakupljanje  plastičnih  čepova
-    Kretanje / tjelovježba
-    Klimatske promjene i održivi razvoj
-    Važnost  zdravog okruženja u prirodi na ljudsko zdravlje
-    Razvijena  odgovornost svakoga pojedinca prema prirodi vlastitim ponašanjem

Očekivani  ishodi:

-    Usvojiti  važnost  zdrave  hrane   za naše  tijelo
-    Razvijti   svijest  kod  djece  o  potrebi  razvrstavanja  otpada  a  u svrhu  održivog  razvoje
-    Poticanje  djece   na više  tjelesne   aktivnosti  i  kretanja
-    Osviještenost  o  utjecaju  klimatskih  promjena    na život  čovjeka
-    Osviještenost  o važnosti  zdravog  prirodnog  okruženja za ljudsko  zdravlje
-    Poticanje  djece   na  kritičko  razmisljanje

“ ZELENI  OTOK BRAČ “
U našem objektu na  glavnom  ulazu  postavili smo  “ Zeleni  otok “ prepoznatljive  spremnike  s ciljem poticanja djece  i roditelja na odvajanje otpada.  Putem različitih radionica, edukativnog materijala i priča  nastojimo osvijestiti djecu o važnosti odvajanja i pravilnog recikliranja otpada.
Također  prikupljamo plastične čepove koje doniramo  Udruzi oboljelih od leukemije i limfoma Čakovec – plastičnim čepovima do skupih lijekova – SVAKI  ČEP  ZA  SKUPI  LIJEK !

{gallery}zeleni{/gallery}