Himna vrtića


Mi imamo vrtić, Mrvica se zove,
Iza njeg' su brigi, a isprid je more.
Dolazidu u njeg' dica cilog mista,
Još se ovod zbiju mirčanska i spliska.

Oko njega restu čemprsi i drača,
Ne fali u njemu ni smiha ni plača.
Ostavi sam ovog kus lipa ditinjstva,
U životu ću krenut sa ovega mista.

Mi imamo vrtić, Mrvica se zove,
Iza njeg' su brigi, a isprid je more...


Tekst pjesme "Mrvica" napisala je Filka Gospodnetić
Tekst uglazbile: F. Gospodnetić & F. Šantić ( odgojiteljice DV-a Mrvica )
Pjesma je premijerno izvedena na Završnoj svečanosti predškolaca u svibnju 2000. godine