Konačna odluka

Konačna Odluka o upisu djece u dječji vrtić Mrvica za pedagošku godinu 2022./2023.

Rezultati upisa za 2022/2023

U nastavku objavljujemo rezultate upisa u Dječji vrtić Mrvica za 2022/2023. pedagošku godinu.

OGLAS o provođenju postupka upisa u programe DV Mrvica z 2022./2023.

Na osnovi članka 20. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju  (NN10/9710/97, 107/07 i 94/13), prema Pravilniku o upisu neposrednih korisnika usluga, uz suglasnost Osnivača, sukladno Planu upisa za pedagošku godinu 2022./2023, odlukom Upravnog vijeća donesenoj na 4. sjednici održanoj 28. travnja 2022. godine  dječji vrtić Mrvica raspisuje OGLAS o provođenju postupka upisa u programe  DV Mrvica (objekti: DV Supetar i DV Nerežišća) za 2022./2023. pedagošku godinu.

Rezultati upisa za 2021/2022. godinu

REZULTATE UPISA preuzmite OVDJE.