PRAVNI I DRUGI OPĆI AKTIStatutom vrtića i drugim općim aktima uređuje se: status, ustroj, poslovanje , uvjeti rada, radni odnosi , naplata usluga i dr.

Statut dječjeg vrtića Mrvica preuzmite OVDJE.

Kurikulum dječjeg vrtića Mrvica preuzmite OVDJE.

ODLUKU O DNEVNOM RASPOREDU SATI RADNIKA NA RADU preuzmite
OVDJE.

PRAVILNIK O PROMICANJU SPOZNAJE O ŠTETNOSTI UPORABE DUHANSKIH I SRODNIH PROIZVODA ZA ZDRAVLJE preuzmite OVDJE.

PRAVILNIK O UNUTARNJEM USTROJSTVU I NAČINU RADA DJEČJEG VRTIĆA MRVICA - SUPETAR preuzmite OVDJE.