PSIHOLOG

Ime i prezime: Pia Martinić
Telefon: +385 91 7635 034
E-mail: Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite.

Psiholog u suradnji s roditeljima i odgajateljima sudjeluje u stvaranju sigurnog i poticajnog okruženja za djetetov rast i razvoj
Kao partneri djelujemo ka zajedničkom cilju za dobrobit djeteta

ŠTO RADI PSIHOLOG?
Prevencija
Praćenje djetetove prilagodbe u vrtiću
Praćenje razvojnih potreba
Utvrđivanje općeg razvojnog statusa
Identifikacija djece s posebnim potrebama
Pružanje stručne podrške roditeljima u vidu grupnog i individualnog djelovanja
Pružanje stručne podrške odgajateljima

Rana intervencija
Sudjelovanje u izradi i provedbi individualnog odgojno-obrazovnog plana za djecu s posebnim potrebama
Savjetovanje roditelja i odgojitelja
Kao dio stručnog tima upućuje dijete na daljnje preglede i tretmane izvan ustanove

Edukacija
Stručno usavršavanje u području rada s djecom
Sudjelovanje u organizaciji i provođenju stručnog usavršavanja odgojitelja
Psihoedukacija roditelja

ŠTO JE TO PSIHOLOŠKO SAVJETOVANJE?
Razgovor u smjeru prepoznavanja potencijalnih trenutačnih ili dugotrajnih smetnji u djetetovu funkcioniranju, razvoju ili okruženju, osnaživanje roditelja i odgajatelja u svome djelovanju.

Dokumenti:

- Odvikavanje od pelena