U P.O. u Nerežišćima održana radionica za roditelje „Kako spriječiti, a kako liječiti nepoželjna ponašanja“

U utorak 8.11. u popodnevnim satima roditelji P.O. Nerežišća Dječjeg vrtića Mrvica sudjelovali su u radionici na temu nepoželjnih ponašanja djece predškolske dobi.

Održana radionica

U ponedjeljak 29.8.2022. s početkom u 16:00 sati održana je radionica "Dijete, roditelji i odgojitelji u adapataciji" na temu adaptacije po polasku djece u DV Mrvica. Obzirom na manji broj roditelja tema je obrađena u formi radionice.

„Rastemo, učimo i jačamo kroz igru"

"Cijelu godinu aktivno učimo o čudesnim osjećajima koje doživljavamo i što s njima. Jačamo naše mentalno zdravlje, učimo tehnike nošenja sa stresom, potičemo osjećaj zajedništva. Kreativnost izražavamo bojicama, glumom i pričama, učimo pisati, brojati i crtati. Upoznajte se s našim aktivnostima koje nastavljamo razvijati, nadopunjavati i obogaćivati i dalje…“.