MetroPagina

Konačna lista upisa

Temeljem članka 16. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u Dječjem vrtiću Mrvica, odluka upravnog vijeća Dječjeg vrtića Mrvice i drugih važećih akata ove Ustanove, Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica na svojoj 82. sjednici održanoj dana 18. srpnja 2017. godine donosi konačnu odluku o upisu djece u Dječji vrtić Mrvicu – Supetar za 2017./18. radnu godinu.

KONAČNU LISTU PREUZMITE OVDJE.

Upis u vrtić 2017 - Odluka komisije

Temeljem članka 13. Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika usluga u dječjem vrtiću Mrvica Komisija za upis djece objavljuje rezultate upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2017./18. radnu godinu.

Natječaj za radno mjesto 11.5.2017.

Temeljem članka 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 94/13) i odluke Upravnog vijeća Dječji vrtić Mrvica – Supetar raspisuje NATJEČAJ za prijem radnika u radni odnos

Plan upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2017./18.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Mrvica – Supetar na svojoj 81. sjednici – dana 27. travnja 2017. godine dojelo je Plan upisa u Dječji vrtić Mrvicu za 2017./18. radnu godinu.

Plan preuzmite OVDJE.